Zones

De kosten die het gebruik van mobiel internet in het buitenland met zich meebrengen, hebben veel te maken met de vraag in welk land je je bevindt. Voor verschillende landen brengen de Nederlandse providers je verschillende tarieven voor het gebruik van mobiel internet in rekening. De landen waar je mobiel internet kunt gebruiken zijn verdeeld over verschillende zones. In grote lijnen gaat het vooral om verschillende tarieven voor het gebruik van mobiel internet binnen Europa en het gebruik buiten Europa. Toch is het onderscheid tussen de de verschillende tarieven in de praktijk helaas iets minder duidelijk.

Europa of EU?

Om misverstanden en hoge rekeningen te voorkomen, is het belangrijk dat je ervan op de hoogte bent tot welke zone je land van bestemming behoort. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten of een provider alle Europese landen tot zijn goedkoopste zone rekent of juist alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Belangrijke voorbeelden van Europese landen die geen deel uit maken van de EU zijn Kroatiƫ, Noorwegen en Zwitserland.